45/31 หมู่บ้านสาวิตรี,
ทวีวัฒนา กทม.

081 665 2544 หรือ 061 545 8552
wiruntarin@panvad.com

General

General (1)

คุณตี๋ ป่วยเป็นโรคกระเพาะ

คุณประภาพร ดวนดี นิ่วในไต

ป้าจินดา สดชื่น นิ้วล็อค

ป้ากัญญา ศรีกัญหา ผื่นคันตามตัว