45/31 หมู่บ้านสาวิตรี,
ทวีวัฒนา กทม.

081 665 2544 หรือ 061 545 8552
wiruntarin@panvad.com

สาเหตุของโรคเบาหวาน

Hits: 2770

เกิดจากร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถเข้าไปแปรรูปน้ำตาลในเส้นเลือดให้ร่างกายได้ใช้

กลไกการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน

แผนภาพด้านล่างแสดงกระบวนการทำงานของตับอ่อนเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเปลี่ยนแปลง