45/31 หมู่บ้านสาวิตรี,
ทวีวัฒนา กทม.

081 665 2544 หรือ 061 545 8552
wiruntarin@panvad.com

ประสบการณ์ผู้ใช้

Hits: 6205

บทสนทนาเหล่านี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้บริโภค ความรู้สึกว่าดี หรือว่าได้รับผลดีในการรักษาเป็นความเห็นส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง

รายการบทสัมภาษณ์ (คลิ๊กที่ปุ่มลูกศรเพื่อฟัง) 
คุณบัว หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี กำแพงเพชร เบาหวาน เดินไม่ได้ พูดไม่ได้
คุณอรุณ ปวดหลังมานาน กินบัดดี้เบอรี่แล้ว ไม่ต้องกินยาแก้ปวดอีกเลย 
คุณสวย ร้านเอฟแอนด์พีเฮลท์แคร์ พุทธมณฑลสาย 4 คันทั้งตัว เกาจนเป็นแผล 
คุณสุด เบาหวาน บ้านดุง อุดรธานี
 คุณนิพนธ์ พลพินิจ เบาหวาน ความดัน บ้านดุง อุดรธานี